Naczelny Sąd Administracyjny – oznakowanie nowej siedziby

July 3rd, 2009 | Realizacje wewnętrzne

Naczelny Sąd Administracyjny - oznakowanie nowej siedziby

Tablice główne są jednym z podstawowych elementów oznakowania. Pozwalają na szybkie zlokalizowanie celu do którego zmierza Państwa klient (Departament, Dział, Firma, piętro). W zależności od takich czynników jak wygląd budynku, wystrój lobby, kolorystyka logotypów czy preferencje architektoniczne proponujemy różne rozwiązania plastyczne oraz techniczne.

Po dotarciu na piętro elementem oznakowania pomagającym poruszać się po piętrze jest tablica napiętrowa. Dla utrzymania spójności oraz ciągu estetycznego tablice napiętrowe wykonuje się w identycznej lub zbliżonej wizualnie technologii jak i tablica główna.

Kontakt

AWART - Informacja architektoniczna
ul. N.Gąsiorowskiej 12 b
03-107 Warszawa, Polska
NIP: 522-187-81-46 | REGON: 012952079

E-MAIL Wyślij e-mail do nas, kliknij tutaj.

TELEFONY
Biuro: +48 (22) 425 91 06
Przedstawiciel handlowy: +48 (0) 601 06 04 72